Dagbesteding

Dagbesteding bij Jong Actief

Bij Stichting Jong Actief staat maatwerk voorop. De dagbesteding zal dan ook samen met de jongere en/of begeleider georganiseerd worden. Er wordt samen met de jongere een talentenplan opgesteld. Hierin wordt structuur gegeven aan de dagbesteding waarin te behalen doelen terugkomen. Bij Jong Actief geldt de regel dat  iedereen zijn steentje kan bijdragen. Hierbij wordt het maken van een adequate combinatie tussen activiteiten en werkzaamheden nagestreefd.

Wekelijkse gesprekken

Gedurende de dagbesteding vinden er aan de hand van een afgesproken frequentie wekelijks of eens per twee weken gesprekken plaats, waarin de vorderingen in het proces van de jongere worden geëvalueerd. Tijdens deze gesprekken kunnen doelen worden bijgesteld en wordt er gekeken of de ‘koers’ die gevaren wordt nog steeds de juiste is. Hiernaast is het te allen tijden mogelijk om zowel positieve als negatieve ervaringen bespreekbaar te maken en hierbij hulp te vragen.

De coaching en begeleiding op het gebied van sociale activering, dagbesteding, re-integratie en jobcoaching wordt sinds 2011 gekeurd door ‘Blik op werk’. Jong Actief heeft tot op heden elk jaar het keurmerk gekregen.

Afgeronde projecten

Bij Jong Actief werk je aan toekomst, samen met andere jongeren. 

Steun Jong Actief met uw donatie

Jong Actief zal niet kunnen voortbestaan zonder onze vrijwilligers. Alle toekomstige vrijwilligers zijn van net zo groot belang om de stichting en onze visie te helpen ontwikkelen en de missie te blijven nastreven.